Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

Noslēdzas Valsts policijas projekts „Jaunieši pret narkotikām” 2011. gada 12. decembris

Rit Valsts policijas projekta „Jaunieši pret narkotikām” īstenošanas noslēdzošā nedēļa, kuras laikā no 14.līdz 15.decembrim projekta vadītāja dalīsies ar projekta rezultātiem un īstenošanas pieredzi Eiropas noziedzības profilakses tīkla (European Prime Prevention Network) organizētā starptautiskā labās prakses konferencē „Sports, zinātne un māksla bērnu un jauniešu noziedzības profilaksē”, kas norisināsies Varšavā (Polija). 

Kā jau ziņots, projekta „Jaunieši pret narkotikām” mērķis ir izglītot jauniešus vecumā no 14 līdz 19 gadiem par narkotisko vielu lietošanas fiziskajām un emocionālajām sekām un tiesisko atbildību, kas saistīta ar narkotisko vielu lietošanu, glabāšanu un izplatīšanu. Projektu finansiāli atbalstījusi Eiropas Komisijas programma „Noziedzības profilakse un cīņa pret noziedzību”. Sociālie partneri projekta īstenošanā ir Latvijas Atkarības psihologu apvienība. 

Projekta vadītāja Ieva Mikijanska stāsta: „Noslēgumam tuvojas apjomīgs noziedzības profilakses jomā īstenots projekts. Tā darbības laikā visas Latvijas mērogā ir notikusi virkne aktivitāšu –  pētījums par jauniešu informētību ar narkotikām saistītos tiesiskos jautājumos, trīs posmu sociālā kampaņa medijos, trīs posmu reģionālā simulācijas spēle par narkotiku apkarošanas jautājumiem, vairāku preventīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana plašam speciālistu un interesentu lokam. Varam būt gandarīti, ka paveikts liels darbs gan izglītojot un informējot jauniešus, kas bija mūsu tiešā mērķa grupa, gan nodrošinot ar informāciju un izglītojošiem materiāliem plašu speciālistu un interesentu auditoriju – valsts un pašvaldības iestādes, nevalstiskās organizācijas, jauniešu un bērnu interešu centrus, augstskolas. Jāatzīmē, ka projekta laikā izstrādātie izglītojošie, metodiskie materiāli, video un foto materiāli, tāpat arī eksperta atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar narkotikām, arī pēc projekta beigām būs pieejami ikviena interesenta vajadzībām projekta oficiālajā mājas lapā www.sargi-sevi.lv.” 

Projekta sākumposmā 2010.gada maijā tika veikts pētījums par jauniešu zināšanām un informētību par narkotiku lietošanas sekām un atbildību. Tā rezultāti atklāja, ka tikai 57% jauniešu vecumā no 14 līdz 19 gadiem zina, ka administratīvā atbildība iestājas jau no 14 gadu vecuma, savukārt tikai 20% respondentu bija informēti, ka kriminālatbildība iestājas līdz ar 14 gadu sasniegšanu. Absolūtais vairākums – 90% – aptaujāto jauniešu apgalvoja, ka ir labi vai pat ļoti labi informēti par to, kādas veselības problēmas var radīt narkotiku lietošana, savukārt tikai aptuveni puse – 52% aptaujāto jauniešu – novērtēja, ka ir informēti par to, kāda atbildība likuma priekšā paredzēta par narkotiku lietošanu. Kopumā iegūtie dati ļāva secināt, ka jauniešu pašnovērtējums par informētību ir izteikti augsts, bet reālās zināšanas un informētība – ļoti viduvēja. Tādējādi, izvērtējot pētījuma datus, projekta aktivitāšu saturs tika veidots, lai ne tikai informētu jauniešus, bet arī identificētu jauniešu vidū jau izplatītos kļūdainos priekšstatus un informāciju un to mainītu. 

Laika posmā no 2010.gada septembra līdz 2011.gada septembrim trīs posmos projekta ietvaros norisinājās sociālā kampaņa „Tu lieto narkotikas, narkotikas lieto Tevi”. Tā uzrunāja auditoriju gan caur TV, radio klipiem, vides reklāmu, gan, izmantojot digitālos interneta risinājumus populārākajos interneta portālos (draugiem.lv, inbox.lv) tādejādi sasniedzot maksimāli plašu mērķa grupu. Piemēram, portāla www.draugiem.lv kampaņas lapai uz projekta noslēguma brīdi ir 12 750 sekotāji, lielākais unikālo apmeklētāju skaits vienas dienas laikā ir bijis 17 574. Aprēķināts, ka projekta oficiālajai interneta vietnei www.sargi-sevi.lv projekta darbības laikā bijis vairāk nekā 64 000 unikālo apmeklējumu. 

Jāatzīmē, ka, ārpus sociālās kampaņas aktīvajām darbības nedēļām, kas kā minēts notika trīs posmos jeb nedēļas ilgumā trīs reizes gada laikā, nepārtrauktu komunikāciju ar mērķa grupu nodrošināja projektam īpaši izveidotā minilapa, kas tika integrēta gan oficiālajā projekta mājas lapā www.sargi-sevi.lv, gan sociālās kampaņas bāzes portālā www.draugiem.lv. Minilapa piedāvāja iespēju ikvienam uzdot jautājumu projekta ekspertei atkarību jautājumos psihoterapeitei Aelitai Vagalei. Kopskaitā tika sniegtas atbildes uz 280 jautājumiem.  

Projekts Latvijā unikāls ar inovatīvas narkomānijas profilakses metodes – simulācijas spēles par narkotiku apkarošanas tēmu – ieviešanu. Spēle aptvēra visus valsts reģionus, pirmajā kārtā katrā reģionā uzrunājot apmēram 60 vidusskolas. Spēles otrajā kārtā, kas bija septiņu reģionālo komandu simulācijas spēle, tika aicinātas piedalīties 30 komandām jeb 175 jaunieši. Kopumā projekta laikā notikušas 6 simulācijas spēles, pa vienai katrā valsts reģionā un noslēdzošā finālspēle Rīgā ar spēcīgāko komandu piedalīšanos. Spēles norisē tika piesaistīti 17 eksperti no dažādām institūcijām (policijas, robežsardzes, NVO, skolas, plašsaziņu līdzekļiem, veselības aprūpes sektora, pašvaldības, valsts pārvaldes un privātā sektora), kas sniedza atbalstu jauniešu komandām, kuru uzdevums simulācijas spēlē bija pārstāvēt noteiktu institūciju un savas kompetences ietvaros risināt spēles pamatā esošu scenāriju, kas saistīts ar realitātei pietuvinātu situāciju narkotiku apkarošanas jomā. Fināla spēlē piedalījās speciālisti no Lietuvas un Igaunijas policijas, kuru mērķis bija pārņemt Valsts policijas labo praksi darbā ar jauniešiem narkomānijas profilakses jomā. 

Izvērtējot simulācijas spēļu novērtēšanas anketas, var secināt, ka jaunieši uztvēruši un novērtējuši visas simulācijas spēlēs ietvertās profilakses komponentes (sociālās iemaņas, personiskās iemaņas, zināšanas par narkotikām, normatīvā izglītība, attieksme un vērtības, alternatīvas narkotiku lietošanai, emocionālā izglītība, vienaudžu izglītības pieeja), no kurām visvairāk jauniešu kā lielāko ieguvumu atzīmē sociālās iemaņas un personiskās iemaņas, kā arī emocionālo izglītību. Tas liecina, ka simulācijas spēles kā narkomānijas profilakses metodes efektivitāte ir augsta. 

Projekta laikā tika izstrādāti un izdoti vairāki preventīvie materiāli – informatīvs buklets jauniešiem, kabatas formāta spēle „Narkotikām Nē”, kā arī rokasgrāmata par simulācijas spēles metodi un ieviešanas principiem, kas balstīta uz projekta laikā iegūto pieredzi. Informatīvie materiāli izplatīti izglītības iestādēm, jauniešu interešu centriem, pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, ar narkomānijas profilaksi saistītām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, augstskolām. 

Plaša informācijas par projekta aktivitātēm, metodēm, ekspertu viedokļi u.c.:
www.sargi-sevi.lv sadaļā „Projekta „Jaunieši pret narkotikām””

http://www.draugiem.lv/sargisevi
www.twitter.com/sargisevi

 

Sagatavoja:
Sandra Rubene
Projekta „Jaunieši pret narkotikām”
eksperte sabiedrisko attiecību jautājumos
Mob. tālr. 26337320

 

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Komisija  nevar būt atbildīga  par jebkādu  tās satura izmantošanu.