Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

Policistus spēka pielietošanā mācīs pēc jaunas un starptautiski atzītas programmas 2018. gada 17. augusts

Nereti policistiem savā darbā, atvairot uzbrukumus vai aizturot likumpārkāpējus, ir jāpielieto fiziskais spēks vai speciālie līdzekļi. Tas jānodrošina saskaņā ar likumības, nepieciešamības un samērīguma principiem. Par šī jautājuma svarīgumu liecina arī pēdējo gadu Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse.

Valsts policijas koledža, kopā ar partneriem Lietuvas Policijas skolu, Igaunijas Drošības zinātņu akadēmiju un Polijas Policijas skolu, 2016. gada 1.septembrī uzsāka Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu Nr.2016-1-LV01-KA202-022708. Četru partnerības valstu īstenotā projekta mērķis bija izveidot vienotu mācību modeli par fiziskā spēka un speciālo līdzekļu pielietošanu policijas darbā un profesionālajās policistu mācībās.

Projekta ideja ir radusies pēc secinājuma, ka policijas kadetus un policistus visās projekta dalībvalstīs māca pēc nacionālajā līmenī atzītām izglītības programmām, tomēr mācību pedagogi (treneri) bieži nespēj atbildēt uz jautājumiem par to: kāds cīņas/sporta veids ir mācību īstenošanas pamatā, pēc kādiem standartiem vai prasībām tiek nodrošināts mācību saturs u.tml., turklāt tika secināts, ka atsevišķi mācību īstenošanas veidi bija jāpilnveido atbilstoši laikmetīgajām prasībām, lai gadījumos, kad policists, atvairot uzbrukumu vai aizturot likumpārkāpēju, ir spiests pielietot fizisko spēku vai speciālos līdzekļus, tas būtu samērīgs un atbilstošs nodarījuma būtībai.

Projekta “Baltijas jūras reģiona valstu (LT, LV, EE, PL) policijas darbinieku apmācības un sagatavotības vienota parauga izveide fiziskā spēka pielietošanā” īstenošanas laikā kompetenti eksperti savstarpējā darba rezultātā ir nodrošinājuši vairākkārtējas starptautiskas policistu un kadetu profesionālās mācības (treniņus). Caur starptautisko mācību īstenošanas prizmu, daloties pieredzē ar katras partnervalsts labo praksi policistu apmācībā, ir izstrādāts jauns, starptautiski vienots un atzīts mācību modelis, kura īstenošanas pamatā ir mūsdienīga un saturiski daudzpusīga trīs līmeņu fiziskās sagatavotības un kompetences izglītības programma, mācību metodika, rokasgrāmata, digitālie mācību uzskates materiāli un video īsfilmas. Policijas darbinieku apmācība ir viens no svarīgākajiem soļiem, lai veidotu profesionālu un sabiedrībā integrētu policijas darbinieku, tādēļ uzskatāms, ka jaunai policistu apmācības modelis turpmākajiem mācību īstenotājiem ļaus sagatavot policistus profesionālajam dienestam kvalitatīvāk, turklāt projekta īstenotāji ir apņēmušies jauno mācību modeli integrēt arī savās formālajās izglītības programmās, kas nodrošinās iespējami vienveidīgu (standartizētu) policistu apmācību starptautiskā līmenī.

Projekts kopumā ilga 2 gadus un noslēgsies ar projekta noslēguma konferenci 22.08.2018. Kopumā projekta laikā mācībās un starptautiskajās projekta sanāksmēs piedalījās 24 izglītības iestāžu kadeti, 16 eksperti un 8 projekta vadības pārstāvji no četrām partnervalstīm.

Projekta darba materiāli, publicitātes materiāli un intelektuālā rezultāta materiāli ir apskatāmi Valsts policijas koledžas mājaslapā internetā: http://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/par_koledzu/erasmus