Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

Katram ir savs talants 2012. gada 3. janvāris

Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros laika posmā no 12.-16.12.2011 Utrehtā, Nīderlandē norisinājās studiju vizīte Study Visit on Talent Development of Young People in Disadvantaged Urban Areas, kuras laikā 25 jaunatnes darbinieki no visas Eiropas iepazinās ar Nīderlandes Jaunatnes institūta un citu organizāciju, kas darbojas jaunatnes jomā, pieredzi ar talantu attīstīšanu jauniešiem, kuri nāk no nelabvēlīgajiem pilsētu rajoniem. Latviju šajā vizītē pārstāvēja nevalstiskās organizācijas „Talantu Pilsēta” pārstāve Rita Liepiņa un VP Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja prevencijas grupas vecākā inspektore Vineta Kaģe.

Nīderlandes Jaunatnes institūts (turpmāk NJI) ir Holandes bērnu un jauniešu nacionālais institūts, kura galvenais mērķis ir optimāli uzlabot bērnu un jaunu cilvēku personisko attīstību un iespējas piedalīties sabiedrības veidošanā. NJI kā ekspertu centrs veic arī zinātniskus pētījumus jauniešu lietās, kas palīdz profesionāļiem jaunatnes jomā izstrādāt un īstenot atbilstošas jaunatnes politikas programmas, kā arī izstrādāt apmācību programmas jaunatnes darbiniekiem. NJI aktīvi darbojas tādās jomās kā bērnu un jauniešu labklājība, ģimenes politika, veselība un taisnīgums, līdz ar to tas ļoti cieši sadarbojas ar Holandes valsts un nevalstiskajām organizācijām jaunatnes un bērnu jomā.

Studiju vizītes laikā NJI darbinieki dalībniekus no visas Eiropas iepazīstināja ar institūta pētījuma rezultātiem par talantu attīstīšanu riska jauniešiem. Pētījumā uzsvars tiek likts uz talantu attīstīšanu un to vērtību jaunatnes darbā, līdz ar to tas izraisīja arī kopīgas diskusijas, analizējot citu Eiropas valstu pieredzi šajā jomā.   Studiju vizītes dalībnieki 13.12.2011 apmeklēja Leiden pilsētas jaunatnes centru Jeugd-en Jongerenwerk Midden-Holland, kur jaunatnes darbā iesaistītie darbinieki prezentēja talantu attīstības vīziju un kādu labumu no tā iegūst vietējā pašvaldība. Tā kā Nīderlandes pilsētās ir ļoti dažāds nacionālais sastāvs, jaunatnes darbinieki meklē iespējas saliedēt jauno paaudzi un attīstīt viņu talantus, izmantojot kā instrumentu, piemēram, sporta aktivitātes.

14.12.2011. studiju vizīte turpinājās Den Bosch pilsētā, kur jaunatnes centrā Divers lektore Maike Kooijmans prezentēja sava pētījuma rezultātus par talantu izaugsmi jauniešiem, kuri saistīti ar likumpārkāpumu izdarīšanu. Savukārt pēc prezentācijas studiju vizītes dalībnieki iepazinās ar divu veidu projektiem – futbola spēļu organizēšana pilsētu māju pagalmos un mākslas/ kultūras iespējas jaunatnes centrā. Jāuzsver, ka abu iepriekš minēto projektu aktivitātes ir kā instrumenti sociālo problēmjautājumu risināšanā, nevis tikai brīvā laika pavadīšana, jo šīs aktivitātes organizē paši jaunieši, taču viņus atbalsta un virza jaunatnes darbinieki. Piemēram, lai jaunieši nepulcētos un netrokšņotu pilsētas ielās, kas visbiežāk traucē iedzīvotājiem, pilsētā izveidots norobežots laukums, lai neapdraudētu ceļu satiksmes dalībniekus un blakus esošās celtnes, kurā jaunieši noteiktajos laikos trenējas un spēle futbolu, tādējādi viņu galvenā pulcēšanās vieta ir šis laukums, jo katra futbola spēle ir kā nozīmīgs notikums, kuras laikā viņi mācās pašorganizēšanos un pašdisciplīnu. Pavisam ar citu ievirzi Utrehtas pilsētā darbojas The Colour kitchen restorāns, kurš sniedz iespēju jauniešiem bezdarbniekiem vai bez atbilstošas izglītības esošiem jauniešiem piedalīties apmācībās, pēc kuru beigšanas viņi iegūst sertifikātu un, iespējams, pat darba piedāvājumu.

Pēdējā studiju vizītes dienā dalībnieki iepazinās ar Arnhemas pilsētas jaunatnes darbinieku un jauniešu projektu New Arts, kura ietvaros jaunieši tiek stimulēti attīstīt sevi mākslas un kultūras jomā. Jāpiebilst, ka arī šeit galvenie projekta virzītāji ir paši jaunieši, bet jaunatnes darbinieki ir tikai kā atbalsta personas, jo viņu galvenais uzdevums ir iesaistīt jaunieti tādās aktivitātēs, kas attīsta viņa talantu, vienlīdz risinot sociālā riska problēmas, kas saistītas ar skolu neapmeklēšanu, nesaskaņām ģimenē, piederību noteiktai rasei vai kopienai, likumpārkāpumu izdarīšanu utt., jo, kā atzīst jaunatnes darbinieki Nīderlandē, ikvienam cilvēkam ir savs talants.

Vizītes laikā nodibināti kontakti ar Polijas, Spānijas, Dānijas, Norvēģijas, Igaunijas un citu valstu jaunatnes darbiniekiem, kuri strādā valsts, pašvaldību vai nevalstiskajās organizācijās un pārrunātas sadarbības iespējas nākotnē. 

Vineta Kaģe
VP Vidzemes reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas grupas vecākā inspektore
26670637