Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

Valsts policija turpina personāla rotāciju 2013. gada 31. maijs

Valsts policija (VP) turpina īstenot VP attīstības koncepcijā ietverto  karjeras plānošanas un attīstības sistēmu, kas ir viens no būtiskākajiem Valsts policijas personāla jautājumiem. Ar mērķi nodrošināt labākās prakses pārņemšanu sistēmas ietvaros un jaunu risinājumu ieviešanu, kā arī, lai novērstu ikdienas rutīnas veidošanos, ar šā gada 1. jūniju dienesta interesēs plānota VP Prevencijas pārvaldes priekšnieka un VP Rīgas reģiona Kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieka rotācija.   

Kā jau ziņots, strādājot pie Valsts policijas attīstības koncepcijas, būtiska uzmanība tika pievērsta personāla jautājumiem, tai skaitā arī karjeras plānošanas un attīstības sistēmas ieviešanai Valsts policijā, kurā ietverti vairāki būtiski bloki – personāla atlase, izglītība, profesionālās kvalifikācijas celšana, personāla rotācija, personāla vērtēšanas sistēma, iekšējās kontroles mehānisms. VP trūkst profesionālu, pieredzējušu darbinieku un, strādājot pie jaunās karjeras plānošanas un attīstības sistēmas, domāts par personāla karjeras attīstību gan horizontālā, gan vertikālā aspektā, tai skaitā izmantojot rotācijas principu, kas ir viens no efektīvākajiem instrumentiem, kā, izmantot šobrīd esošos personāla resursus un veicināt Valsts policijas attīstību kopumā.

Līdzšinējais Prevencijas pārvaldes priekšnieks Edmunds Zivtiņš, kurš amatā aizvadījis jau desmit gadu, pamatojoties uz „Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma” 12. panta 1. daļas 1. punktu (pārcelšana citā amatā dienesta interesēs uz noteiktu laiku, lai nodrošinātu efektīvu dienesta pienākumu izpildi), tiks pārcelts Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes priekšnieka vietnieka amatā. E. Zivtiņa neatsveramā profesionālā pieredze dažādu svarīgu valsts vizīšu un pasākumu nodrošināšanas plānošanā būs nenovērtējams pienesums Latvijā gaidāmo plašo pasākumu nodrošināšanā (Dziesmu svētki, Latvijas valsts 95. jubileja, gatavošanās eiro ieviešanai un ar Latvijas prezidentūru ES saistītie pasākumi).

Savukārt, par Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldes priekšnieku ar 1. jūniju tiks iecelts līdzšinējais Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks Normunds Krapsis, kura plašās zināšanas un milzīgā praktiskā pieredze būs vērtīgs pienesums Prevencijas pārvaldei.

VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs: „Uzsākot pildīt Valsts policijas priekšnieka vietnieka, Galvenās Kārtības policijas pārvaldes priekšnieka amata pienākumus, kā vienu no pirmajām prioritātēm noteicu uzdevumu novērst 2012. gadā Iekšlietu ministrijas iekšējā audita "Kartības nodrošināšana sabiedriskās vietās" norādītos riskus un strādāt ar audita ieteikumu izpildi. Uzlabojumu nepieciešamība vērsta uz normatīvo aktu pilnveidošanu, atsevišķu sistēmas procesu posmu sakārtošanu, tajā skaitā, kas saistīti ar prevenciju un patruļdienestu.”  Tā, piemēram, Galvenajai kārtības policijas pārvaldei ir jānodrošina esošo procedūru un darba metožu pilnveidošana, veicinot vispārējās prevencijas izpratni un nodrošinot vienotu preventīvā darba organizēšanu un izpildi visā valsts teritorijā. Savukārt, lai nodrošinātu vienotu un centralizētu Kārtības policijas dienestu uzdevumu koordināciju, kontroli un metodisko vadību (tajā skaitā ieviešot visā valstī "uz sabiedrību vērsta policijas darba" darba organizāciju un metodiku), ir precīzi jānosaka Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes struktūrvienību darbības mērķi un jāizveido atbilstoša struktūra to sasniegšanā. „N. Krapsis, pildot savus dienesta pienākumus lielākajā Valsts policijas reģionālajā pārvaldē un ikdienā saskaroties ar visdažādākajām situācijām sabiedriskās drošības un kārtības organizēšanā, satiksmes uzraudzības sfērā, masu pasākumu organizēšanā, administratīvajā lietvedībā un citos kārtības policijas darbības jautājumos, guvis milzīgu praktiskā darba pieredzi, kas būtu nozīmīga arī valstiskā līmenī -  nodrošinot augstākminēto uzdevumu izpildes sekmēšanu Galvenajā kārtības policijas pārvaldē”, uzsver A. Velšs.  

Sagatavoja:
Sigita Pildava
Valsts Policijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
E-pasts: sigita.pildava@vp.gov.lv
Tālrunis: (+371) 6 707 5088
Mobilais tālrunis: (+371) 2 789 1986