Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

Vidzemes reģiona pārvalde organizē semināru 2011. gada 3. oktobris

jaunatne_logo.JPG    jaunatne_darbiba_logo.JPG

Lai veicinātu dažādu valstu policijas darbinieku izpratni un sadarbību jauniešu likumpārkāpumu novēršanas jomā, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde no 13.-18.septembrim organizēja 6 dienu semināru Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas policijas darbiniekiem Eiropas Komisijas finansētā projekta „Youth crime prevention through non-formal education” ietvaros.

            Semināra laikā policijas darbinieki diskutēja par aktuāliem jauniešu noziegumu prevencijas jautājumiem, kā arī ieguva prasmes un attieksmes izmantot neformālās izglītības metodes policijas darbā ar mazāk motivētiem jauniešiem, zināšanas par programmu „Jaunatne darbībā” kā sociālās iekļaušanas instrumentu.

            Katra semināra dalībvalsts prezentēja savu pieredzi policijas preventīvo pasākumu organizēšanā jauniešiem. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes darbinieki prezentācijā akcentēja, cik nozīmīga ir dažādu organizāciju un institūciju sadarbība, veicot preventīvo darbu jauniešu likumpārkāpumu novēršanai, kā arī pašu jauniešu iesaistīšana dažādās sabiedriskās aktivitātes kā brīvprātīgā darba veicējus.

            Viens no interesantākajiem Igaunijas Republikas Dienvidu prefektūras policijas darbinieku piemēriem, kā lietderīgi organizēt jauniešu brīvo laiku, bija starptautisku nometņu organizēšana jauniešiem, kurās policijas darbinieki un jaunieši pārrunā, izmantojot neformālās izglītības metodes, dažādas aktuālas tēmas, piemēram, par smēķēšanas un  alkohola lietošanas ietekmi uz organismu, par cilvēktirdzniecību, par droša interneta lietošanu, kā arī  grupas saliedēšanai organizē starpkultūras vakarus un dažādas āra aktivitātes.

            Semināra laikā Viļņas Galvenās policijas pārvaldes darbinieki atklāja, ka viņi vairāk darbojas izglītības iestādēs, vadot preventīva rakstura nodarbības un izstrādājot metodiskos materiālus darbam ar jauniešiem, un ka, piedaloties šāda veida seminārā, radušās jaunas idejas policijas preventīvā darba pilnveidošanai.

            Ar lielāku profesionālo pieredzi seminārā piedalījās policijas darbinieki no Gīterslo policijas pārvaldes Vācijā, kuri semināra dalībniekiem teica: „Ja mēs paši neesam pārliecināti par to, ko darām, kā gan tad varam pārliecināt citus? Bet par sekām ... Par sekām mēs katrs esam atbildīgi tikai un vienīgi mēs paši, nevis kāds cits.” Kolēģi no Vācijas iepazīstināja ar savu praksi darbā ar jauniešiem par vardarbību, kad tiek organizētas regulāras mācības, izmantojot neformālās izglītības metodes, ne tikai bērniem, bet arī vecākiem un skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem. Ņemot vērā to, ka Vācijā uz dzīvi apmetušies arī citu nāciju pārstāvji, policijas darbinieki veic preventīvo darbu, domājot arī par sabiedrības iecietību un izpratni pret citu valstu pārstāvjiem, kā arī sniedz atbalstu vardarbībā cietušajiem.

            Pēdējā semināra dienā policijas darbinieki devās vizītē uz Valmieras pilsētu, kur viesojās Valmieras SOS bērnu ciematā, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

            Tā kā Eiropas Savienība šo gadu ir pasludinājusi par Eiropas brīvprātīgā darba gadu, seminārā piedalījās arī divi brīvprātīgie jaunieši, kuri iesaistīja policijas darbiniekus dažādās neformālās izglītības aktivitātēs. Jaunieši atzina, ka iepriekš nav domājuši, ka ar policijas darbiniekiem var tik brīvi sarunāties un pat kopā veikt dažādus uzdevumus, un, protams, lielu nozīmi ieguvusi angļu valodas lietošana, lai varētu kontaktēties ar ikvienu semināra dalībnieku.
          Semināra noslēgumā ikviens dalībnieks saņēma Youthpass sertifikātu, kas tiek atzīts visā Eiropā un kas veicina Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros iegūto prasmju zināšanu apzināšanos un atzīšanu. Policijas darbinieki izteica gandarījumu par piedalīšanos šajā seminārā, jo tika pilnveidota personiskā izaugsme, gūta pieredze gan profesionālajā jomā, gan jauni iespaidi un kontakti, domājot jau par jauniem kopīgiem projektiem nākotnē tieši programmā „Jaunatne darbībā”.           

         Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

Vineta Kaģe
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
prevencijas grupas vecākā inspektore