Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

Noslēgušās reģionālās simulācijas spēles Valsts policijas projekta „Jaunieši pret narkotikām” ietvaros 2011. gada 19. maijs

Trīs spraigas dienas no 12. – 14.maijam Ikšķiles novada kompleksā „Turbas” Valsts policija projekta „Jaunieši pret narkotikām” ietvaros uz stratēģijas simulācijas spēli pulcināja Rīgas un Rīgas reģiona vidusskolēnus. Projekta īstenošanu atbalstījusi un finansē Eiropas Komisija.

Pasākumā tradicionālo septiņu skolu vietā šoreiz piedalījās sešas - Rīgas Ostvalda vidusskola, Ziemeļvalstu ģimnāzija, Garkalnes vidusskola, Rīgas Tirdzniecības tehnikums, Rīgas 19.vidusskola un Teikas vidusskola. Septītā skola pēdējā brīdī dalību atsauca, līdz ar to iztrūkstošā komanda tika izveidota no dažādu skolu pārstāvjiem. Parasti komandu veidoja 5 dalībnieki, šoreiz dažās komandās bija 4 dalībnieki.

Katra komanda pārstāvēja vienu no spēlēs iesaistītajām pusēm – policiju, slimnīcu, pašvaldību, žurnālistus, robežsardzi, skolu un NVO. Komandas izspēlēja 5 sešdesmit minūšu „spēles dienas”, kas noslēdzās ar 15 minūšu ilgiem žurnālistu (ziņu dienesta) raidījumiem. Spēles pamatā bija izstrādāts scenārijs un dalībnieku uzdevums bija atrisināt konkrētu problēmsituāciju, savas kompetences robežās meklējot piemērotākās problēmas risināšanas iespējas un metodes. Katrai komandai ar padomu un atbalstu darboties palīdzēja eksperts, kurš ikdienā strādā konkrētajā jomā. Jauniešu sniegums tika vērtēts pēc vairākiem kritērijiem, kā, piemēram, savu izvirzīto komandas mērķu sasniegšana, atraktivitāte un spēja sadarboties.

Par līderēm izvirzījās divas komandas – no dažādu skolu pārstāvjiem izveidotā Žurnālistu komanda un NVO komanda, ko pārstāvēja Rīgas Ostvalda vidusskolas skolēni. Abas komandas tika atzītas par 1. vietas ieguvējām. 2. vietu izcīnīja Policijas komanda, kurā darbojās Rīgas 19. vidusskolas skolēni. Abas pirmās vietas komandas ieguvušas arī zaļo gaismu dalībai finālspēlē, kas notiks šā gada oktobrī.

Projekta vadītāja Zane Maskaļonoka stāsta: „mācību gads ir apritējis un veiksmīgi noslēgušās arī mūsu projekta īstenotās simulācijas spēles visos Latvijas reģionos. Ieraudzījām, cik gudri un radoši ir mūsu jaunieši, vienlaikus jāatzīmē, ka nebija divu vienādu spēļu, katra reģiona jaunieši nāca ar savu unikālu skatījumu un idejām spēles attīstībai un risinājumam. Ir gandarījums, ka Valsts policijas piedāvātā prevencijas metode radusi atsaucību mērķauditorijā – apkopojot dalībnieku viedokļus pēc spēlēm, redzam, ka jaunieši spēļu laikā gan daudz uzzinājuši par narkotiku apkarošanas jautājumiem, gan smēlušies idejas savas nākotnes profesijas izvēlei, gan apguvuši jaunas prasmes stratēģiski domāt, darboties komandā, sadarboties un argumentēt savu viedokli. Pēc Rīgas spēlēm uzzinājām, ka trīs spēlēs piedalījušās skolas nolēmušas līdzīgu simulācijas spēli nākamajā mācību gadā organizēt starp skolām. Šobrīd jau esam sākuši gatavoties rudenī paredzētajai finālspēlei, kurā jauniešus gaida virkne jaunu izaicinājumu un iespēju.”

Šīs bija piektās un noslēdzošās projekta laikā notikušās stratēģijas simulācijas spēles. Mācību gada laikā spēli izspēlēja arī Vidzemes, Kurzemes, Latgales un Zemgales reģionu jaunieši. Ir noteiktas desmit uzvarētājkomandas, kuras šā gada oktobrī tiksies finālspēlē, kurā piedalīsies arī starptautiskie novērotāji.

 

Kas ir simulācijas – stratēģijas spēles?

 

Tā ir inovatīva prevencijas metode, kas jauniešiem atraktīvā veidā sniedz zināšanas par narkotiku ierobežošanu un apkarošanu, kā arī attīsta prasmes sadarboties, strādāt komandā, formulēt un argumentēt savu viedokli, risināt konfliktus un uzstāties publiski. Vienlaikus spēle sniedz realitātei pietuvinātu iespēju iejusties dažādu profesiju pārstāvju darbā, kā arī vairāk apzināt savus „par un pret” saistībā ar nākotnes profesijas izvēli.

Simulācijas spēles laikā komandu dalībniekiem ir uzdevums iejusties kādas no septiņu institūciju (policija, robežsardze, skola, pašvaldība, slimnīca, žurnālists, NVO) pārstāvja lomā, izprast konkrētās institūcijas darbības specifiku un iespējas, sadarboties ar citām institūcijām un kopīgiem spēkiem rast risinājumu situācijai, kas saistīta ar narkotiku ierobežošanu un apkarošanu. Tā ir iespēja mācīties stratēģiski domāt, izvērtēt sadarbības nepieciešamību vai gluži pretēji - iespējas darboties individuāli. Katrai komandai ar padomu un atbalstu darboties palīdz eksperts, kurš ikdienā strādā konkrētajā jomā.

Vairāk informācijas un video par spēlēm (metode, norise, dalībnieku un ekspertu viedokļi):

www.sargi-sevi.lv

www.twitter.com/sargi_sevi_lv

Bilžu galerija no pēdējām notikušajām spēlēm Rīgas reģiona jauniešiem:

http://www.sargi-sevi.lv/?sa=299&top=0&id=299&&aid=11 

Informācija par  projektu:

Projektu “Jaunieši pret narkotikām” finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas programma „Noziedzības profilakse un cīņa pret noziedzību”.

Projekta  mērķis ir  samazināt narkotisko vielu izplatību un lietošanu jauniešu vidū. Projekta aktivitātes vērstas uz to, lai izglītotu jauniešus gan par  narkotisko vielu lietošanas fiziskajām un emocionālajām sekām, gan arī par atbildību, kas iestājas par narkotisko vielu glabāšanu, izplatīšanu un lietošanu.

Simulācijas – stratēģijas spēles ir centrālā projekta aktivitāte. Tās mācību gada laikā notikušas katrā Latvijas reģionā. Finālspēle, kurā piedalīsies divas katra reģiona uzvarētājkomandas, paredzēta 2011. gada oktobrī. Finālspēlē piedalīsies arī starptautiskie novērotāji.

Projekta ietvaros veikts pētījums par jauniešu informētību par narkotiku lietošanas sekām un atbildību, notiek sociālā kampaņa „Tu lieto narkotikas, narkotikas lieto tevi”; kā arī izstrādāti dažādi preventīvie materiāli. Plašāka informācija, iespēja noskatīties un lejupielādēt kampaņas un preventīvos materiālus www.sargi-sevi.lv.

Projektu informatīvi atbalsta portāli www.e-klase.lv. www.jaunietim.lv, www.jaunatneslietas.lv.

Valsts policijas sociālie partneri projektā ir Latvijas Atkarības psihologu apvienība.

Sagatavoja:
Sandra Rubene
Projekta „Jaunieši pret narkotikām”
eksperte sabiedrisko attiecību jautājumos
Mob. tālr. 26337320

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Komisija  nevar būt atbildīga  par jebkādu  tās satura izmantošanu.