Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

Ko darīt, ja mainīts administratīvo teritoriju ielu nosaukums un tev ir ieroču glabāšanas vai nēsāšanas atļauja – ieskaties! 2018. gada 31. janvāris

Ņemot vērā, ka šobrīd Latvijas Republikā attiecīgajās pašvaldībās tiek mainīti administratīvo teritoriju ielu nosaukumi un māju numerācija, juridiskām un fiziskām personām ir jāvēršas Valsts policijas iestādē, kurā ir izsniegta ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja, lai saņemtu atkārtotu ieroču atļauju.

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 11.panta 6.daļa paredz, ja ieroča atļauja ir bojāta, iznīcināta, nozaudēta vai nolaupīta, persona Valsts policijā saņem atļaujas dublikātu, bet, ja mainījušies atļaujā norādītie fiziskās vai juridiskās personas dati vai ieroča glabāšanas adrese, — atkārtotu ieroča atļauju.

Jāuzsver, ka šajā gadījumā, ja ieroča glabāšanas vieta nemainās un ieroča īpašnieks nepārceļas dzīvot uz jaunu dzīvesvietu, un par jaunās adreses pamatu pastāv apstāklis, ka to ir veikusi attiecīgā Valsts vai pašvaldību iestāde, Valsts mērogā personas nav saucamas pie attiecīgās administratīvās atbildības. Protams, šajā gadījumā tas neizslēdz apstākli, ka ieroča īpašniekam ir jāsaņem Valsts policijas iestādē atkārtota ieroča glābšanas vai nēsāšanas atļauja ar precizētiem datiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1011 “Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība” 244.punkta prasībām fiziskajām un juridiskajām personām ir jāiesniedz pamatots iesniegums Valsts policijas iestādē, kurā ir izsniegta attiecīgā atļauja. Minētajam iesniegumam jāpievieno fotogrāfija (3 x 4 cm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms sešiem mēnešiem. 
Par atkārtotu atļaujas izsniegšanu ir jāveic valsts nodevas apmaksa, saskaņā ar minēto noteikumu 259.11. un 260.8.apakšpunktiem: fiziskām personām - 4.27 eiro, bet juridiskām personām - 8.54 eiro. Jāpiebilst, ka šajā gadījumā valsts nodeva ir maksājums par konkrēto atļauju, nevis par ieroča vienību.