Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

Sabiedrības vērtējumam nodod Valsts policijas attīstības koncepciju 2013. gada 30. oktobris

Otrdien, 29. oktobrī Iekšlietu ministrija sabiedriskajai apspriešanai nodod Valsts policijas attīstības koncepcijas projektu un aicina nozares darbiniekus, arodbiedrības un ikvienu policijas attīstībā ieinteresētu sabiedrības locekli izteikt savu viedokli līdz 15. novembrim.

„Šobrīd policija ir lielu izaicinājumu priekšā. Visā pasaulē strauji mainās vide, kurā darbojas tiesībaizsardzības iestādes. Šīs pārmaiņas attiecas ne tikai uz noziedzīgo vidi un policijas spējām to apkarot, bet arī uz jaunas izpratnes veidošanos par policijas lomu sabiedrībā un principiem, uz kuriem jābalstās policijas un sabiedrības savstarpējai sadarbībai,” norāda iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.

Valsts policijas attīstības koncepcija nosaka Valsts policijas turpmākās attīstības ilgtermiņa stratēģiskus pamatvirzienus, būtiskākos uzdevumus un tos starpnozaru problēmjautājumus un to iespējamos risinājumus, kas ietekmē Valsts policijas turpmāko attīstību. „Lai policijas darbs nākotnē  sasniegtu nepieciešamo kvalitāti, atbilstu sabiedrības interesēm un spētu veidot drošu dzīves vidi, būtiska ir ne tikai policistu darba motivācijas, atlīdzības un materiāltehniskās kapacitātes stiprināšana, bet arī pietiekams personāla un materiāltehnisko resursu nodrošinājums un racionāls un mērķtiecīgs tā pielietojums,” uzsver iekšlietu ministrs R. Kozlovskis. 

Valsts policijas koncepcijā noteiktie Valsts policijas mērķi:

-         veicināt sabiedrības drošības apdraudējumu un likumpārkāpumu efektīvāku novēršanu, attīstot ciešāku sadarbību ar likumpārkāpumu novēršanā līdziesaistītajām institūcijām un organizācijām, sabiedrību kopumā un atsevišķām tās grupām un indivīdiem un paplašinot un prioritizējot Valsts policijas praksi un aktivitātes likumpārkāpumu prevencijā;

-         ieviest un pilnveidot racionālāku un mērķorientētāku darbības pieeju un darba organizāciju Valsts policijas kompetencē esošo noziedzības izpausmju apkarošanā, attīstot jaunas noziedzības apkarošanas organizācijas metodes un atbilstoši reaģējot uz aktuālākajām pārmaiņām noziedzīgo darbību izpausmju attīstībā;

-         attīstīt uz zināšanām balstītu Valsts policijas personāla plānošanas un vadības praksi, panākot katra policijas darbinieka personīgu iesaisti un motivētību iestādes un struktūrvienības kopējo darbības mērķu sasniegšanā un jo īpaši struktūrvienību vidējā līmeņa vadītāju profesionālu iesaisti kompetentā personāla pārvaldībā;

-         nodrošināt un nostiprināt Valsts policijas uzdevumu konsekventu atbilstību policijas pamata funkcijām, vienlaikus nodrošinot stabilu un pietiekamu uzdevumu kvalitatīvai izpildei nepieciešamo policijas materiāltehnisko nodrošinājumu.

Valsts policijas attīstības koncepcija izstrādāta, izpildot Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam. Koncepcijas projekts apskatāms šeit: http://www.iem.gov.lv/lat/sadarbiba_ar_nvo/diskusiju_dokumenti/?doc=27806

Viedokļus, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2013.gada 15.novembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi . Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), tālruņa numurs un e-pasta adrese.

 

Sagatavoja: 

Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363Mob: 29494943
E-pasts: