Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Publiskie iepirkumi un izsoles Drukāt

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par Valsts policijas rīcībā esošo portatīvo autotransporta svaru "Haenni WL 103" tehnisko apkopi, remontu, verifikāciju un kalibrēšanu" 2015. gada 20. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/12

Pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumus „Par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās atrodošajām personām”. 2015. gada 18. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/14

IeM VP 2015/14
Tika pienemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par portatīvās mērierīces alkohola koncentācijas noteikšanai izelpojamajā gaisā "AlcoQuant 6020" tehniskās apkopes, remonta, verifikācijas un kalibrēšanas pakalpojumu nodrošināšanu". 2015. gada 28. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/10

Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumus „Par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās atrodošajām personām”. 2015. gada 23. janvāris

IeM VP 2015/11
Tika pieņēmts lēmums par iepirkuma rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu „Par ēdienu komplektu iegādi Latvijas prezidentūras pasākumu nodrošināšanai” 2015. gada 21. janvāris

iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2015/09
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par vieglo transportlīdzekļu, mikroautobusu un kravas transportlīdzekļu evakuācijas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Republikas teritorijā Valsts policijas vajadzībām" 2015. gada 21. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/04

Pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.
Tika pieņemts papildus lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par individuālo aizsargtērpu iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām". 2015. gada 21. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/08

IeM VP 2015/08
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu „Par vadlīniju maketa sagatavošanas, noformēšanas un CD pavairošanas nodrošināšanu projekta "Mazāk smagu noziegumu izmeklēšanas vienkāršošana ar mērķi sabalansēt nozieguma sabiedrisko bīstamību, radīto kaitējumu un izmeklēšanai izlietotos resursus” vajadzībām” 2015. gada 15. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/07 ES

IeM VP 2015/07 ES
Tika pienēmts lēmums par iepirkuma rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu „Par bioloģisko testu iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām” (uz diviem gadiem) 2015. gada 15. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/06

IeM VP 2015/06
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par papīra maisu iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām"(uz diviem gadiem) 2015. gada 15. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/05

IeM VP 2015/05 Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par apavu iegādi Valsts policijas vajadzībām" 2015. gada 6. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/03

Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumus "Par viesnīcas pakalpojumu nodrošināšanu projektu vajadzībām"(iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2015/01 ES). 2015. gada 6. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/01 ES

IeM VP 2015/01 ES
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumus „Par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās atrodošajām personām” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2015/02). 2015. gada 6. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2015/02.

IeM VP 2015/02
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātu

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par vadlīniju maketa sagatavošanas, noformēšanas un CD pavairošanas nodrošināšanu projekta "Mazāk smagu noziegumu izmeklēšanas vienkāršošana ar mērķi sabalansēt nozieguma sabiedrisko bīstamību, radīto kaitējumu un izmeklēšanai izlietotos resursus” vajadzībām" 2014. gada 23. decembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2014/99 ES

IeM VP 2014/99ES

Sakarā ar tehniskās specifikācijas precizēšanu tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par žoga montāžu un demontāžu Valsts policijas vajadzībām" 2014. gada 19. decembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2014/101

IeM VP 2014/101
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par MICRO Systemation XRY forensic solution iekārtu iegādi Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes vajadzībām" 2014. gada 12. decembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2014/98

Tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumus „Par psihologu pakalpojumu nodrošināšanu Valsts policijas struktūrvienību vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM VP 2014/97). 2014. gada 09. decembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2014/97

IeM VP 2014/97
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem

"Par 40 policijas transportlīdzekļu aprīkošanu ar papildus skaņas signalizācijas moduļiem un vizuālās informācijas displejiem" 2014. gada 1. decembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2014/94

IeM VP 2014/94

"Par papildus motociklistu ekipējuma iegādi Valsts policijas vajadzībām" 2014. gada 28. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2014/95

IeM VP 2014/95

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par vieglo tansportlīdzekļu, mikroautobusu un kravas transportlīdzekļu evakuācijas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Republikas teritorijā Valsts policijas vajadzībām" 2014. gada 19. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2014/74

Tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par informatīvu brošūru sagatavošanu, maketēšanu un drukāšanu projektā "Valsts policijas amatpersonu pieredzes apmaiņas vizītes uz Eiropas Savienības dalībvalstīm par Euro aizsardzību un viltojumiem” 2014. gada 14. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2014/96ES

IeM VP 2014/96ES
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu „Par zižļu iegādi Valsts policijas vajadzībām” 2014. gada 12. novembris

IeM VP 2014/93 Pievērsts uzmanību iepirkuma uzaicinājuma 2.Pielikumā tika ieviesusies kļūda: apkārtmērs no 11 līdz 12 cm.
Tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumus "Par viesnīcas pakalpojumu nodrošināšanu projektu vajadzībām". 2014. gada 12. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.   IeM VP 2014/86ES

IeM VP 2014/86ES
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumus „Par psihologu pakalpojumu nodrošināšanu Valsts policijas struktūrvienību vajadzībām”. 2014. gada 12. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.   IeM VP 2014/91

IeM VP 2014/91 Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu „Par hēlija, slāpekļa un ūdeņraža iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes darba vajadzībām” 2014. gada 4. novembris

IeM VP 2014/92.
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem.