Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Publiskie iepirkumi un izsoles Drukāt

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu" 2017. gada 14. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/65

IeM VP 2017/65
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.
Grozījumi ziņojuma par lēmuma pieņemšanu 13. un 19. punktā.
Noslēgts iepirkuma līgums.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu “Datorprogrammas EnCase Forensic 8 un specializēto infotehnisko apskašu programmnodrošinājumu iegāde projekta Nr.VP/IDF/2017/1 "Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā" ietvaros” 2017. gada 2. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/56 IDF

IeM VP 2017/56 IDF
Tika sniegta atbilde uz Pretendenta uzdoto jautājumu par atklāta konkursa nolikumu (10.11.2017.)
Tika pieņemts lēmums par konkursa izbeigšanu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Termo cikliskās reakcijas iekārtu un ninhidrīna, DFO un INDANDIONE apstrādes kameras iegāde Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām" 2017. gada 2. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/64

“Nolikuma 3.8. punktā pieļauta pārrakstīšanās kļūda
Iepirkumā par derīgu tiks uzskatīta prece, kuras garantijas termiņš
būs atbilstošs tehniskajā specifikācijā noteiktajam:
“Precei Ir jābūt noteiktam garantijas termiņam ne mazākam
par 12 (divpadsmit) mēnešiem”.
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Darba stacijas parolētu failu atkodēšanai ar programmnodrošinājumu Passware Kit Forensic iegāde projekta Nr. VP/IDF/2017/1 „Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā" ietvaros" 2017. gada 1. novembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/61 IDF

IeM VP 2017/61 IDF
2017.gada 8. novembrī komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu, lai precizētu iepirkuma dokumentāciju.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par videokameru iegādi (aizsargājamā cietušā tiesību nodrošinājums kriminālprocesā nepilngadīgajiem) Valsts policijas vajadzībām" 2017. gada 31. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/55

IeM VP 2017/55
Tika sniegta atbilde uz Pretendenta uzdoto jautājumu par iepirkuma nolikumu (02.11.2017.)
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma izbeigšanu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu “Pārnēsājamo termālās redzamības ierīču un pārnēsājamo nakts redzamības ierīču iegāde Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes vajadzībām” 2017. gada 31. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/59

IeM VP 2017/59
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.
Tika noslēgts iepirkuma līgums.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu “Valsts policijas transportlīdzekļu dezinfekcijas un dezinsekcijas pakalpojumu nodrošināšana” (uz diviem gadiem) 2017. gada 26. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/58

IeM VP 2017/58
Tika sniegtas atbildes uz pretendenta jautājumiem 02.11.2017.
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem 15.11.2017.
Tika noslēgts iepirkuma līgums.

Tika noslēgts iepirkuma līgums "Par spēles "Veiklais zaķēns" pilnveidi, preventīvu un mērķauditorijai pielāgotu izdales materiālu iegādi" 2017. gada 19. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/47

IeM VP 2017/47
Tika veikti grozījumi iepirkuma līgumā (03.11.2017.)

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu “Par vieglo transportlīdzekļu, mikroautobusu un kravas transportlīdzekļu evakuācijas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Republikas teritorijā Valsts policijas vajadzībām” (uz vienu gadu) 2017. gada 13. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/54

IeM VP 2017/54
Tika veikti grozījumi atklāta konkursa nolikumā 30.10.2017.
Tika pieņemts lēmums par gala rezultātiem 2., 3., 6., 7., 8., 11., 14., 22., 23. un 25. daļā
Tika pieņemts lēmums par gala rezultātiem 1., 4., 5., 9., 10., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 24., 26., 27., 28. un 29. daļā
Tika noslēgti iepirkuma līgumi 2., 3., 6., 7., 8., 11., 14. un 25. daļā
Tika pieņemts atkārtots lēmums par gala rezultātiem 19., 20. un 28. daļā
Tika noslēgti iepirkuma līgumi 1., 4., 5., 9., 10., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 26., 27. un 29. daļā
Tika noslēgta vienošanās par grozījumiem līgumā ar SIA "Allpari".
Tika noslēgts iepirkuma līgums 19., 20. un 28. daļā.
Tika noslēgta vienošanās par grozījumiem līgumā ar SIA "A.K.7".
Tika noslēgta vienošanās par grozījumiem līgumā ar SIA "LMK".

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Uzskates materiālu iegāde drošības klasei" 2017. gada 10. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/52

IeM VP 2017/52
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.
Noslēgts līgums ar SIA "E-FORMA".
Noslēgts līgums ar SI "PRO-BALTIC".

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par krūšu nozīmju un apbalvojumu izgatavošanu Valsts policijas vajadzībām" (uz diviem gadiem) 2017. gada 10. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/57

IeM VP 2017/57 Ir noslēgti iepirkuma līgumi

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu “Par krūšu nozīmju un apbalvojumu izgatavošanu Valsts policijas vajadzībām” (uz diviem gadiem) 2017. gada 6. oktobris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/53

Iepirkums pārtraukts iepirkuma dokumentācijas precizēšanai.

Nolikuma pielikumi "Par krūšu nozīmju un apbalvojumu izgatavošanu Valsts policijas vajadzībām" 2017. gada 28. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/49

Iepirkums pārtraukts

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par krūšu nozīmju un apbalvojumu izgatavošanu Valsts policijas vajadzībām" 2017. gada 28. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/49

Iepirkums pārtraukts

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par reaktīvu un materiālu DNS ekspertīžu veikšanai un DNS datu bāzes uzturēšanai iegādi" (uz diviem gadiem) 2017. gada 26. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/48

IeM VP 2017/48
Tika pieņemts lēmums par konkursa rezultātiem.
Tika noslēgts līgums ar SIA "Adrona".
Tika nosēgts līgums ar SIA "Hydrox".

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par zižļu un svilpju iegādi Valsts policijas vajadzībām" 2017. gada 21. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/50

IeM VP 2017/50
Tika pieņemts lēmums.
Noslēgts iepirkuma līgums.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par 3D lineālu (lāzera skeneru) komplektu iegādi Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes vajadzībām" 2017. gada 20. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/43

IeM VP 2017/43 Tika noslēgts iepirkuma līgums

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Uzskates materiālu iegāde drošības klasei" 2017. gada 6. septembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/45

IeM VP 2017/45
Tika pieņemts lēmums.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu “Par nakts redzamības termokameru iegādi Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes vajadzībām” 2017. gada 29. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/46

IeM VP 2017/46
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.
Tika noslēgts iepirkuma līgums.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par ķīmijas laboratorijas aprīkojuma un ninhdrīna kameras iegādi VP Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām" 2017. gada 28. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/38

IeM VP 2017/38
Tika pieņemts lēmums par konkursa rezultātiem
Noslēgts iepirkuma līgums.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Specializēto infotehnisko apskašu iekārtu un palīgrīku iegāde projekta Nr. VP/IDF/2017/1 „Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā" ietvaros". 2017. gada 16. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/44 IDF

IeM VP 2017/44 IDF
Tika sniegta atbilde uz pretendenta jautājumu.
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.
22.11.2017.gada komisija pieņēma lēmumu grozīt atklāta konkursa ziņojuma par lēmuma pieņemšanu 22.6. punktu un izteikt šāda redakcijā:
“22.6. konkursa 7. daļā piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens Pretendents. Izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, attiecinātas tikai uz nepieciešamajām precēm un to īpašībām, līdz ar ko komisija pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu konkursa 7.daļā “82 (astoņdesmit divu) dielektrisko skrūvgriežu komplektu izpētes objektu – iekārtu un iekšējo cieto disku - demontēšanai iegāde un garantijas nodrošināšana” ar SIA “Atea”, līguma summa 4100,00 EUR bez PVN”.
2017.gada 11.decembrī tika pieņemts lēmums pārtraukt atklāta konkursa 7. un 11. daļu, sakarā ar dokumentācijas precizēšanu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Par Valsts policijas operatīvo transportlīdzekļu (automašīnu, motociklu, laivu) videoiekārtu, radaru un radiostaciju aprīkojuma diagnostiku, remontu un apkalpošanu" (uz diviem gadiem) 2017. gada 09. augusts

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/17

IeM VP 2017/17
Tika pieņemts lēmums par atklāta konkursa rezultātiem.
Tika noslēgts iepirkuma līgums ar AS "Inkomerc Holding".

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Specializēto infotehnisko apskašu iekārtu un palīgrīku iegāde projekta Nr. VP/IDF/2017/1 „Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā" ietvaros". 2017. gada 28. jūlijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/32 IDF

IeM VP 2017/32 IDF
Tika pieņemts lēmums atklātu konkursu pārtraukt sakarā ar atklāta konkursa dokumentācijas precizēšanu.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu “Par datortehnikas rezerves daļu un piederumu iegādi Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes vajadzībām” (uz vienu gadu) 2017. gada 28. jūlijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/42

IeM VP 2017/42
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.
Tika noslēgts iepirkuma līgums.

Tiek plānots noslēgt iepirkuma līgumu "Iekārtu un programmnodrošinājumu mobilo telefonu apskatēm iegāde projekta Nr. VP/IDF/2017/1 "Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā" ietvaros" 2017. gada 20. jūlijs

Iepirkuma identifikācijas Nr.  IeM VP 2017/40 IDF

IeM VP 2017/40 IDF
Tika sniegtas atbildes uz pretendenta jautājumiem (24.07.2017.).
Tika veikts drukas kļūdu labojums Nolikumā (24.07.2017.).
Tika veikti grozījumi Nolikumā (02.08.2017.).
Tika veikti grozījumi Nolikumā (03.08.2017.).
Tika pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem.
Tika noslēgts iepirkuma līgums Nr. 2044